Dafo Släcksystem

  • Maskinservice

    Som förlänger livslängden och förbättrar prestandan av dina skogsmaskiner.

  • Hydraulslangar

    Skräddarsydda för maximal driftsäkerhet och effektivitet i tuffa miljöer.

  • Dafo

    Årlig brandskyddskontroll som minimerar brandrisken för skogsmaskiner.

Årlig brandskyddskontroll

På Grangärde Maskin AB erbjuder vi både årliga brandskyddskontroller och akuta reparationer av Dafo släcksystem på Eco Logs skogsmaskiner. Vår gedigna erfarenhet och närhet till Grangärde, Sunnansjö, Ludvika samt omgivande områden gör att vi kan erbjuda snabb och effektiv service, både ute på fältet och i vår verkstad.

Genom att välja vår service garanterar du att ditt Dafo släcksystem alltid är i bästa möjliga skick, förberett för att hantera eventuella nödsituationer i skogen.

 

Lång erfarenhet

I de utmanande miljöerna som skogsbruket erbjuder är risken för brand konstant, vilket understryker vikten av ett pålitligt brandskydd. Denna risk uppstår inte bara från maskinens interna värmeutveckling utan kan även förvärras av externa faktorer som torr vegetation och brist på omedelbar tillgång till brandsläckningsresurser.

Ett effektivt släcksystem är avgörande för att skydda både operatörer och dyrbar utrustning från potentiella bränder.