Om oss

Pålitlig maskinservice sedan 1980

Grangärde Maskin AB, specialiserat på service och reparation av skogsmaskiner, grundades 1980 av Per Arne Messing, Micael Olsson, Stig Linderholm och Anders Almén i Grangärde. Under 90-talet expanderade företaget på exportmarknaderna, vilket ledde till ett namnbyte till Log Max AB år 2000, för att underlätta uttal på internationella marknader.

I november 2012 såldes Log Max AB till Komatsu, som valde att inte fortsätta med serviceverksamheten för Eco Logs skogsmaskiner. Detta ledde till att några av de tidigare anställda hos Log Max beslutade att starta ett eget företag fokuserat på service av skogsmaskiner, med särskilt fokus på Eco Log.

Med tanke på att tre av de fyra grundarna av det ursprungliga Grangärde Maskin AB var inblandade i detta nya företag, återupptogs namnet Grangärde Maskin AB.

Genom att kombinera erfarenhet med en stark lokal närvaro har Grangärde Maskin AB blivit ett viktigt stöd för skogsbruket i regionen, med en tydlig inriktning på att tillhandahålla tjänster som stödjer skogsindustrins behov och utmaningar.

I dag drivs Grangärde Maskin AB av Per och Andreas Moberg. Företagets mål är inte att bli ett nytt globalt företag, utan att etablera sig som ledande inom skogsmaskinsservice i Grangärde och närliggande områden.

Oavsett om det är i fält eller i verkstaden, är vi här för att hjälpa dig. Kontakta oss idag för professionell service och support!